Karahi Gosht

$13.99

Karahi Gosht

Lamb pieces in iron wok mixed with fresh cilantro and garlic